Ortodontik Problemler

Ortodontik problemleri temel olarak 3 ana sınıfa ayırabiliriz.

Sınıf 1: İki çenenin normal olduğu, sadece dişsel çapraşıklığın olduğu durumlar.

Sınıf 2: Üst çenenin önde olduğu ya da alt çenenin geride olduğu durumlar.

Sınıf 3: Alt çenenin önde olduğu, üst çenenin geride olduğu durumlar.