Fonksiyonel Apareyler

Organlara ait fonksiyonel uyarılar aracılığıyla meydana gelen dokusal değişimler sonucunda, çenelerle ilgili anomalilerin tedavi edilmesi fonksiyonel ortopedik tedavi olarak isimlendirilmekte olup, bu şekilde yapılan tedavilerde kullanılan apareylere de fonksiyonel apareyler denilmektedir. Fonksiyonel apereylerin kullanımıyla bireylerin kendi fizyoanatomik yapılarından kaynaklanan kuvvetlerin etkisiyle diş-çene-yüz kompleksini ilgilendiren düzensizliklerin giderilmesi mümkündür.

.